پکیچ های شستشو

بهترین پلن را برای ماشین خودتون انتخاب کنید؟
  • سواری ایرانی
  • سواری خارجی و نیم شاسی
  • شاسی بلند
  • 1.برنزی

   20000 تومان
   45 دقیقه
   روشویی بدنه واتِرلس و رینگ و لاستیک + واکس بدنه | نظافت شیشه ها از بیرون
  • 2.نقره ای

   26000 تومان
   60 دقیقه
   سرویس برنزی + نظافت شیشه ها از داخل | نظافت داخل با جارو برقی | شستشوی کفپوش | نظافت داشبورد و بغل دری
  • 3.طلایی

   36000 تومان
   80 دقیقه
   سرویس نقره ای + واکس داشبورد | خوشبوکننده | نظافت صندوق عقب با جارو برقی | پر کردن شیشه شور با مواد مخصوص
  • 1.برنزی

   28000 تومان
   45 دقیقه
   روشویی بدنه واتِرلس و رینگ و لاستیک + واکس بدنه | نظافت شیشه ها از بیرون
  • 2.نقره ای

   36000 تومان
   60 دقیقه
   سرویس برنزی + نظافت شیشه ها از داخل | نظافت داخل با جارو برقی | شستشوی کفپوش | نظافت داشبورد و بغل دری
  • 3.طلایی

   46000 تومان
   80 دقیقه
   سرویس نقره ای + واکس داشبورد | خوشبوکننده | نظافت صندوق عقب با جارو برقی | پر کردن شیشه شور با مواد مخصوص
  • 1.برنزی

   34000 تومان
   45 دقیقه
   روشویی بدنه واتِرلس و رینگ و لاستیک + واکس بدنه | نظافت شیشه ها از بیرون
  • 2.نقره ای

   44000 تومان
   60 دقیقه
   سرویس برنزی + نظافت شیشه ها از داخل | نظافت داخل با جارو برقی | شستشوی کفپوش | نظافت داشبورد و بغل دری
  • 3.طلایی

   56000 تومان
   80 دقیقه
   سرویس نقره ای + واکس داشبورد | خوشبوکننده | نظافت صندوق عقب با جارو برقی | پر کردن شیشه شور با مواد مخصوص